Тази обява е предназначена за брокери и частни лица. Последно активирана на 01-10-2021.

Продава парцел Плевен, Сторгозия

Начална снимка
6,0

Информация за имота

785650 евро
Парцел
Парцел - поземлен имот площ 8270 кв.м., урбанизирана територия, начин на трайно ползване - за друг обществен обект, комплекс, влязъл в сила ПУП - ПРЗ, с параметри на застрояване ЗП 30 % - 2480 кв.м., озеленяване 30 %, кинт 1,0, отреден за обществено обслужване, търговия, спедиция, складова дейност и безвредни производства, подходящ за застрояване на търговски сгради, крайпътни обекти, бензиностанция, шоурум, представителство на земеделска техника или други, издадена виза за проектиране на болнично заведение, достъп от асфалтов път от една страна, и втори достъп от второстепенен път (неизграден) ! Застрояване предвидено с ПУП е възможно да се промени в рамките на ЗУТ ! Посочената цена е без ДДС ! Линк за 360 градуса изглед от високо - https://kuula.co/share/7W2VP?fs=1&vr=0&sd=1&thumbs=1&info=1&logo=0 (премахнете паузите ако има такива). Оферта ЕА3460 Plot of land - land area 8270 sq.m., urbanized territory, way of permanent use - for another public site, complex, entered into force PUP - PPP, with building parameters ZP 30% - 2480 sq.m., landscaping 30% , intensity 1.0, designated for public service, trade, forwarding, warehousing and harmless production, suitable for construction of commercial buildings, roadside sites, gas station, showroom, representation of agricultural machinery or others, issued visa for the design of a hospital, access from an asphalt road on one side, and a second access from a secondary road (unbuilt)! Construction provided for in the Detailed Urban Plan may change within the Spatial Development Act! The indicated price is without VAT! Link for 360 degree view from above - https://kuula.co/share/7W2VP?fs=1&vr=0&sd=1&thumbs=1&info=1&logo=0 (remove pauses if any). Offer EA3460 Детайли за имота: ток, асфалтиран път, канализация, вода. Видео: https://youtu.be/CTGmp0EgWls. Виртуална разходка: https://kuula.co/share/7W2VP?fs=1&vr=0&sd=1&thumbs=1&info=1&logo=0.
Парцел в регулация. Имотът има лице 90 метра. Плътност на застрояване: 30%. Интензивност на застрояване (Кинт): 1. Процент на озеленяване на терена: 30%. Кота корниз: 10 метра.

Автор на обявата


Брокер на агенция за недвижими имоти АНДРОМЕДА