Тази обява е предназначена за брокери и частни лица. Последно активирана на 28-04-2021.

Продава парцел Варна, м-т Прибой

Начална снимка
5.6

Информация за имота

75000 евро
Парцел
Стронг имоти представя за продажба два, граничещи непосредствено един с друг недвижими имота, с обща площ от 1 894.00 кв.м, заедно с разработен идеен проект за строителството на триетажна къща с РЗП 360 кв.м. (съгласно приложените скици). Проектът е разработен и съобразен с параметрите и изискванията на застрояване, относно единият от парцелите, който е с площ от 1 207.00 кв.м. Недвижимите имоти са с чудесна морска панорама, която няма да бъде скрита при бъдещо застрояване на имоти, разположени пред визираните в настоящото в източна посока, предвид наклона на терена и предвиденото по ОУП на гр. Варна застрояване в района със занижени устройствени показатели, а именно – зона Жм2, плътност на застрояване 20%, кота корниз 7 м., К. инт. – 0.6. Вода и електричество – на границата на имотите. И двата имота се обслужват от улица. Във връзка с подготовка за провеждане на устройствени процедури, е извършено Инженеро-геоложко проучване (ИГП) от „ГЕОЗАЩИТА“ – Варна за установяване устойчивостта на терена на двата имота (две експертизи – през 2007 г. и 2011 г. Геотехническата експертиза е приета от Експертен съвет при Община Варна. За района е одобрен ПУП-ПУР (План за Улична Регулация), с който са определени и линии на застрояване на имотите в частта, където граничат с улици. На този етап инвестиционните намерения на собственика са променени, с оглед на което е решено имотите, да бъдат продадени. Предмет на продажба са двата имота, ведно с разработения идеен проект. Като подарък от нас, Агенция Стронг имоти се ангажира с изготвянето за своя сметка на работен проект за строителството на къща до три етажа, с РЗП до 360 кв.м, съгласно съществуващия идеен проект, като са възможни промени по проекта, според изискванията на бъдещите собственици, до обема на съществуващия към момента такъв. Статут: в регулация. Коефициент на интензивност на застрояването (КИНТ): 0.6. Застроена площ: 120. Площ земя: 1894. Налични: път.

Автор на обявата

Посредник в сделката

Брокер на агенция за недвижими имоти Стронг имоти ЕООД