Тази обява е предназначена за брокери и частни лица. Последно активирана на 07-07-2023.

Продава парцел Плевен, м-т Стражата

Начална снимка
6,0

Информация за имота

446310 евро
Парцел
Парцел (поземлен имот) с площ от 14877 кв.м. с изготвен ПУП (подробен устройствен план), подходящ за строителство на складови и сервизни площи за земеделска техника, търговски/индустриални имоти, шоурум, сервизна база, автопредставителство, складова база и зруги. Имота е с параметри - плътност 50 %, кинт 1,5, озеленяване 30 %, височина до 10 метра. Имота се намира в гр.Плевен, на главен път - изход от Плевен към магистрала Хемус и град Ловеч, има проектиран директен достъп от главен път и възможност за продажба с идзготвен и влязъл в сила ПУП според нуждите на клиента. Имота е почистен и подготвен за строителство (бивша земеделска земя). При покупка на имота има възможност за ползване на услуги на архитект изготвил ПУП и запознат с всички възможности на имота ! В ПУП са предвидени всички видове комуникации, съгласувани достъп с пътна агенция, сервитути и други ! Има възможност за разпределяне на имота за съвместими дейностти при повече от един купувач, възможно е да се урегулира по нуждите на няколко клиента с общ достъп и индивидуално застрояване по задание от клиент ! При отпадане на нуждата от довършване на процедурата по преотреждане и влизане в сила на ПУП цената ще подлежи на договаряне и клиента може сам да извърши оставащите минимални действия за своя сметка и със съдействието на продавача. За панорама от локацията на имота моля копирайте линка - https://kuula.co/share/collection/7Jkg3?logo=1&info=1&fs=1&vr=0&zoom=1&autorotate=0.47&thumbs=1. Оферта ЕА7120 ! Plot (land) with an area of 14877 sq.m. with a PUP (detailed layout plan) prepared, suitable for the construction of storage and service areas for agricultural machinery, commercial/industrial properties, showroom, service base, car dealership, warehouse and garages. The property has parameters - density 50%, kint 1.5, landscaping 30%, height up to 10 meters. The property is located in the town of Pleven, on the main road - exit from Pleven to the Hemus highway and the city of Lovech, it has a designed direct access from the main road and the possibility of sale with a prepared and effective PUP according to the needs of the client. The property is cleaned and prepared for construction (former agricultural land). When buying the property, there is an opportunity to use the services of an architect who has prepared a PUP and is familiar with all the possibilities of the property! All types of communications, agreed access with the road agency, easements and others are provided for in the PUP! It is possible to allocate the property for compatible activities with more than one buyer, it is possible to adjust according to the needs of several clients with common access and individual construction according to the assignment of the client! If there is no need to complete the reordering procedure and the PUP enters into force, the price will be subject to negotiation and the customer can carry out the remaining minimum actions at his own expense and with the assistance of the seller. For a panorama from the location of the property, please copy the link - https://kuula.co/share/collection/7Jkg3?logo=1&info=1&fs=1&vr=0&zoom=1&autorotate=0.47&thumbs=1. Offer EA7120! Детайли за имота: вода, ток. Видео: https://youtu.be/CddERtC7k1o. Виртуална разходка: https://kuula.co/share/collection/7Jkg3?logo=1&info=1&fs=1&vr=0&zoom=1&autorotate=0.47&thumbs=1.
Парцел в регулация. Имотът има лице 85 метра. Плътност на застрояване: 50%. Интензивност на застрояване (Кинт): 1.5. Процент на озеленяване на терена: 30%. Кота корниз: 10 метра.

Автор на обявата


Брокер на агенция за недвижими имоти АНДРОМЕДА