Купи/Наеми през изминалата 2023 година: Развитие и успех в сферата на недвижимите имоти

Платформата "Купи/Наеми" представлява иновативно и динамично пространство в света на недвижимите имоти в България. Със съсредоточеност върху честността и прозрачността, платформата има за цел да стимулира честните партньори и брокери на недвижими имоти, осигурявайки в същото време място, където потребителите могат да откриват качествени обяви. Платформата прилага иновативни политики и механизми за поддържане на високи стандарти в сферата на недвижимите имоти:

 • Рейтингова система, която гарантира честността и точността на предоставената информация чрез периодична проверка на даннйите на обявите.
 • Система за оценяване на брокерите и агенциите: потребителите имат възможността да оценяват брокери и агенции, стимулирайки професионализма и честната практика.
 • Докладване на фалшиви обяви и нелоялни практики: интерактивен подход, който позволява на потребителите да съобщават за фалшиви обяви и нелоялни практики.
Повече информация за дейността ни можете да откриете ТУК.

Постижения

От 2018 г. до 2023 г., платформата "Купи/Наеми" записва впечатляващи показатели на растеж:

 • 2018 г.: В създаването си, платформата започва да привлича внимание.
 • 2019 г.: Увеличение на броя на потребителите и обявите, като започва да се утвърждава на пазара.
 • 2020 г.: Стабилен ръст, който се отразява в увеличението на обхвата и качеството на предоставяната информация.
 • 2021 г.: Двойно увеличение на последователите в социалните мрежи, което свидетелства за по-широка популярност.
 • 2022 г.: Непрекъснат ръст в броя на посетителите, обявите и търсенията за недвижими имоти.
 • 2023 г.: Безспорен успех с рекорден брой последователи в социалните мрежи - 50,794.

Графиката илюстрира стабилния и непрекъснат ръст на платформата през последните 4 години, като акцентира върху увеличението на последователите в социалните мрежи. Платформата "Купи/Наеми" не само създава пространство за успешни сделки с недвижими имоти, но и доказва, че честните и иновативни подходи в сферата могат да доведат до значителен растеж и популярност.

2023 година

През 2023 г. платформата "Купи/Наеми" продължава своя успешен път, постигайки редица значими цели, както и въвеждайки иновации за подобрение на потребителското изживяване.

 • Регистриран е устойчив ръст в броя на потребителите и обявите през 2023 г. Този ръст подчертава продължаващата привлекателност на платформата.
 • Партньорската мрежа се разшири през последната година. Този елемент е от съществено значение за предоставяне на по-голямо разнообразие и възможности за потребителите.
 • С нови функционалности и подобрения, платформата успешно е насочена към по-добро удовлетворение на потребителите. Това включва както по-лесни процеси за търсене, така и подобрени възможности за взаимодействие.

Визия за бъдещето

През следващата година платформата "Купи/Наеми" остава фокусирана върху иновации и разширяване на своето влияние в сферата на недвижимите имоти. Планираме да допълним портфолиото си от услуги, като отговор на разнообразните нужди на потребителите. Целта е да се разшири обхватът на достъпни обекти и информация, предоставяйки по-широки възможности за избор на потребителите. Повишаване на интерактивността на платформата, с фокус върху по-голямо взаимодействие и ангажираност на общността.
Платформата "Купи/Наеми" съчетава успешните си постижения с амбициозна визия за бъдещето, като насърчава доверието на потребителите и поддържа статуса си на лидер в индустрията на недвижимите имоти.