Правила и общи условия

1. Уебсайт и оператори на уебсайт

KupiNaemi.bg наричан по-долу "уебсайт" се управлява от Рапид Солюшънс ЕООД, търговско дружество, регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в София, ЕИК 204244420 и банкова сметка IBAN: BG95CECB979010G7313900, BIC: CECBBGSF, контакти.
1.1. Вашите правни отношения са с посоченото по горе дружество, което управлява посетения от Вас Уебсайт.
1.2. В случай на съмнение, терминът „ние“ се отнася за операторите на посетения от Вас Уебсайт.

2. Поверителност

С използването на нашия Уебсайт се счита, че Вие сте приели нашата "Политика на поверителност". Преди да ни предоставите лични данни чрез нашия Уебсайт, Вие ще бъдете изрично помолени да приемете нашите Общи условия, които включват и Политика на поверителност.
Рапид Солюшънс ЕООД е регистрирана в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни с идентификационен №424237.

3. Предмет и приемане на Условията на ползване

3.1. Достъпът и използването от Ваша страна на Уебсайта са обект на и се уреждат от приложимия закон и от разпоредбите на настоящите Условия на ползване, включително от всички политики или други разпоредби и условия, към които настоящият документ препраща и които са публикувани на Уебсайта, със съответните изменения във времето. Моля прочетете тези Условия на ползване внимателно. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте нашия Уебсайт. Ако продължите да използвате нашия Уебсайт, ще се счита, че Вие сте приели тези Условия на ползване. Преди да ни предоставите лични данни (име, телефон, адрес) чрез нашия Уебсайт, Вие ще бъдете изрично помолени да приемете нашите Условия на ползване. Чрез приемането на нашите Условия на ползване, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с Условията на ползване във версията, публикувана на нашия Уебсайт към момента на съответното Ви посещение.
3.2. Ние си запазваме правото да правим промени по всяко време в нашия Уебсайт и в нашите Условия на ползване чрез публикуването им на нашия Уебсайт без други известия. Съществените промени ще бъдат допълнително съобщени по подходящ начин. Моля не забравяйте да преглеждате Условията на ползване редовно, тъй като достъпът и използването от Ваша страна на този Уебсайт ще се считат за предоставяне на Вашето съгласие с Условията на ползване във версията, публикувана на нашия Уебсайт към момента на съответното Ви посещение.

4. Информация за услугите, които този Уебсайт предлага

Подробна информация тук

5. Бисквитки

Когато посетите за първи път нашия Уебсайт, ние Ви уведомяваме изрично, че използваме Бисквитки. С използването на нашия Уебсайт, Вие приемате и се съгласявате с нашата Политика за бисквитките. Ние ще продължим да Ви уведомяваме за това всеки път, когато посещавате нашия Уебсайт, докато Вие потвърдите, че разбирате. Политика относно използване на бисквитки

6. Сделки, сключени чрез нашия Уебсайт

Сделките с клиенти, сключени чрез или в резултат на Вашите посещения на нашия Уебсайт, НЕ се уреждат от нас. Създаването на обява в нашия Уебсайт се извършва от потребителите на сайта, но преди да запаметите в системата данните за вашата обява, Вие ще бъдете изрично помолени да приемете нашата Политика на поверителност. Съгласявайки се, Вие се задължавате да не предоставяне лъжливи данни или некоректно съдържание.

7. Средства и сключване на договори

Между Рапид Солюшънс ЕООД и клиентите на Уебсайта, не е задлжителното сключването на договор за взаимоотношения. Същото важи и за клиентите в категория, наематели и наемодатели, създаването на договор между тях може да бъде изпълнено само когато и двете страни са съгласни.

8. Достъп до и неизправност на Уебсайта

8.1. Нашият Уебсайт няма винаги да бъде достъпен и може да има някакви неизправности. Той се предоставя въз основа на политиката "какъвто е" и "какъвто е наличен" и до степента, позволена по закона, без гаранции или условия от какъвто и да било вид.
8.2. Ние не поемаме каквото и да било задължение да актуализираме информацията, съдържаща се на Уебсайта, освен ако това се изисква от приложимото право. Ние си запазваме правото да модифицираме, редактираме, изтриваме, спираме или преустановяваме, временно или постоянно, нашия Уебсайт и/или информацията, материалите, продуктите и/или услугите, налични чрез него.

9. Собственост, Авторско право и Софтуер

9.1. Освен ако не е посочено друго, нашият Уебсайт, включително цялото съдържание на него като например дизайн, текст, графики, лога, изображения, аудио клипове и други материали, свързани с него, е защитен от авторско право и други приложими закони за интелектуална и индустриална собственост и е собственост на Рапид Солюшънс ЕООД. Всички подобни права са запазени.
9.2. Публикуването от Ваша страна на нашия Уебсайт не съставлява отказ от наша страна от някое от правата във връзка с Уебсайта. Освен ако изрично не е посочено в тези Условия, Вие не придобивате никакви права, претенции за собственост или дял към или във връзка с нашия Уебсайт.
9.3. Целият софтуер, използван на този Уебсайт, е собственост на Рапид Солюшънс ЕООД, освен ако не се използва софтуер с отворен код. Цялото съдържание, компилация и софтуер, е защитено от приложимите закони за авторското право. Всякаква друга употреба, включително възпроизвеждането, модификацията, разпространението, преносът, излъчването, показването или представянето на съдържанието на този Уебсайт, не е позволена без получаване на писменото съгласие на Рапид Солюшънс ЕООД.
9.4. По силата на предходните точки за Собственост и авторко право, Рапид Солюшънс ЕООД си запазва правото да използва Вашите публикации и да ги промотира на трети страни, например социалните мрежи, без да изисква разрешение и заплащане от вас. Това се прави единствено с цел популяризиране на сайта, като крайната цел включва и ползи за автора на публикацията - популяризиране и достигане до по-широка аудитория. Вие имате право да се откажете от този тип безплатна услуга, като се свържете с операторите на сайта и заявите Вашето желание писмено на предоставените контакти на сайта.

10. Ползване на нашия Уебсайт

10.1. Ние ви даваме ограничено право на достъп и използване на нашия Уебсайт за Ваша лична употреба. Вие нямате право да: (i) възпроизвеждате, размножавате, копирате, продавате, излъчвате, прехвърляте, дистрибутирате или по друг начин да експлоатирате нашия Уебсайт, включително цялото му съдържание, за каквато и да било цел без получаване на нашето писмено разрешение; (ii) да събирате и правите каквито и да било списъци с продукти, описания и цени; (iii) да извършвате имитация на нашия Уебсайт или неговото съдържание; (iv) да изтегляте или копирате информация в полза или интерес на стопанска дейност; и/или (v) да използвате инструменти за извличане на данни, роботи или подобни инструменти за събиране и извличане на данни.
10.2. Нямате право да използвате по неподходящ начин нашия Уебсайт, като съзнателно въвеждате вируси или други материали, които са зловредни или технологично вредни, да опитвате да получите непозволен достъп до нашия Уебсайт или да атакувате нашия Уебсайт посредством атака за срив на системата. Нарушението на тази разпоредба може да съставлява криминално престъпление и ние може да сигнализираме съответните власти за такива Ваши деяния, без с това да губим право на използване на други правни средства, налични за нас за възстановяване на нанесените щети.

11. Регистрация и ограничен достъп до нашия Уебсайт

11.1. Ние си запазваме правото да ограничим достъпа до нашия Уебсайт или части от него за посетители, които са се регистрирали при нас, освен ако друго не се изисква от приложимото право. За да преминете през процеса на регистрация, Вие трябва да (i) попълните съответната регистрационна форма на KupiNaemi.bg, налична на Уебсайта или вградена в уебсайт на трета страна (лендинг страница) или (ii) да се регистрирате на нашия Уебсайт чрез уебсайт на социална мрежа, както е описано по-долу. След попълването на регистрационната форма и потвърждаване на данните, посочени в нея, ние Ви изпращаме съобщение на имейл адреса, предоставен от Вас, посочващо начин, по който регистрацията следва да се потвърди. Ако не потвърдите регистрацията, ние Ви даваме достъп до ограничена част от нашия Уебсайт за временно ползване. Потвърждение на регистрацията се изисква, за да получите постоянен достъп до ограничената част на нашия Уебсайт и за да закупувате продукти от нас чрез нашия Уебсайт. В резултат на правилна регистрация, Вие ще получите достъп до ограничената част от нашия Уебсайт чрез въвеждане на имейл адреса и паролата, избрани или предоставени Ви по време на регистрацията (процес на вписване).
11.2. Вие имате право да имате само една регистрация и да използвате само един потребителски акаунт при нас. Вие нямате право да използвате акаунти на друг регистриран потребител или да предоставяте на трети страни възможността да използват Вашия акаунт. Нямате право злонамерено да създавате допълнителни регистрационни акаунти с цел да злоупотребявате с функционалността на нашия Уебсайт или с други потребители, или да се опитвате да се представите за друг потребител.
11.3. От Вас може да бъде изисквано да ни предоставите или да Ви бъдат предоставени данни за идентификация на потребителя, парола или друг вид информация, изисквани от нашите процедури за сигурност, за да получите достъп до ограничени части от нашия Уебсайт.
11.4. Вие следва да пазите защитена Вашата потребителска идентификация, данни за парола и всякаква друга информация за сигурността и не следва да я разкриване на никого. Ние не носим отговорност за каквато и да било употреба, разкриване или загуба на такива данни, в резултат на неспазването от Ваша страна на предхоното изречение. Вие следва незабавно да ни информирате, ако някакви данни, които служат за достъп до ограничена зона на нашия уебсайт са придобити от трети страни и да ни обясните обстоятелствата, при които това се е случило.

12. Ваши отговорност и задължение за обезщетяване

Вие се съгласявате, че носите отговорност пред нас и пред свързаните с нас лица за вреди и загуби, свързани или произтичащи от Ваше нарушение на тези Условия на ползване и се съгласявате да обезщетите и предпазите от отговорност нас и свързаните с нас лица срещу всякакви претенции или искове на трети страни, свързани или произтичащи от Вашето нарушение на тези Условия на ползване.

13. Контакт, Писмени уведомления, Известия, Въпроси или Оплаквания

13.1. Ние може да се свържем с Вас по пощата, по имейл, с кратко съобщение (SMS), с изскачащо съобщение или по телефона, или да Ви предоставим информация чрез публикуването ѝ на нашия Уебсайт.
13.2. Всички известия, изпратени от Вас към нас, трябва да бъдат чрез контактите на сайта.
13.3 Ние можем да изпращаме индивидуално известие до Вас по имейл, или на пощенския адрес, който сте ни предоставили, или в случай на общо известие до всички наши потребители или клиенти, чрез публикуване на информация на нашия Уебсайт по подходящ начин.

14. Оплаквания (включително оплаквания за авторско право) относно предоставено от потребителите съдържание

В случай че предоставим на потребителите на нашия Уебсайт възможността да публикуват съдържание или коментари, или по друг начин да подават материали за публикуване в различни части на нашия Уебсайт, ние може да не сме запознати със съдържанието на всеки коментар или рецензия показвани на нашия Уебсайт. Ние предприемаме действия на база т. нар. "уведомяване и премахване". Ако смятате, че даден коментар или рецензия, показани на нашия Уебсайт, съдържа обидно изказване, съставлява нарушение на авторско право или нарушение на други права, моля уведомете ни незабавно чрез контакти, посочени на нашия Уебсайт и, ако е възможно, предоставете материал, подкрепящ Вашето оплакване.

15. Извънсъдебни оплаквания и правна защита

В някои държави Вие имате възможността да подадете извънсъдебно оплакване и на право на защита, на което KupiNaemi.bg е обект. Имате следните възможности: В Република България: Комисия за защита на потребителите, със седалище на площад Славейков № 4A, етаж 3, София, уебсайт: https://www.kzp.bg/

Политика на поверителност

1. Предмет и приемане на Политиката на поверителност

Моля прочетете тази Политика на поверителност внимателно. Ако не сте съгласни с нея, моля не продължавайте да използвате нашия Уебсайт и не ни предоставяйте лични данни. С използването на нашия Уебсайт ще се счита, че Вие сте приели нашата Политика на поверителност. Преди да ни предоставите лични данни чрез нашия Уебсайт, Вие ще бъдете изрично помолени да приемете нашата Политика на поверителност. Като приемете нашата Политика на поверителност, Вие се съгласявате, че ние събираме и обработваме Ваши лични данни, както е описано тук. Ние си запазваме правото да правим промени по всяко време в нашата Политика на поверителност чрез публикуване на променените условия на нашия Уебсайт и без други съобщения. Съществени промени ще бъдат допълнително съобщени по подходящ начин.
Рапид Солюшънс ЕООД е регистрирана в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни с идентификационен №424237.

2. Общи положения

2.1. Ние се задължаваме данните, които получаваме и/или събираме от Вас, да се обработват в съответствие с действащото законодателство и само за целите, посочени в тази Политика на поверителност.
2.2. Предоставянето на лични данни е доброволно. Все пак без да ни предоставите определени данни, Вие не можете да получите услуги от нас.
2.3. Когато ни предоставяте лични данни и/или информация за контакт, Вие ни позволявате да се свържем с Вас с цел, за която сте ни предоставили тези лични данни и информация за контакт и както е описано по-долу в тази Политика на поверителност. Такова свързване може да включва контакт по имейл и/или обаждане по телефон.
2.4. Ние не поверяваме, продаваме, отдаваме, лицензираме, прехвърляме и т.н. нашата база данни, съдържаща лични данни на нашите клиенти, освен както е посочено в тази Политика на поверителност.

3. Данни за Вас, които ние може да събираме или обработваме

3.1. Ние може да събираме и обработваме следните основни данни за Вас, като запазваме правото Ви да оттеглите съгласието си или да изискате отказ от регистрация, както е посочено по-долу в съответния раздел на тази Политика на поверителност: • данни, които ни предоставяте, когато се регистрирате за една от нашите услуги или за да имате достъп до ограничени части на нашия Уебсайт, или по време на използване на услугата, по-конкретно име и фамилия, имейл, адрес, и/или телефонен номер; • информация, която предоставяте чрез попълване на форми на нашия Уебсайт или чрез публикуване на материали на нашия Уебсайт; • информация, която ни предоставяте, когато се свързвате с нас чрез какъвто и да било вид комуникация; • информация, която ни предоставяте, ако решите да участвате и да попълвате анкети; • звукови записи на телефонни разговори с нашия отдел за обслужване на клиенти.
3.2. Други данни: Ние можем допълнително да събираме и обработваме данни, както е посочено по-долу в тази Политика на поверителност.

4. Цел на обработка на данните за Вас

4.1. Ние можем да използваме данните за Вас за следните цели: • Да изпълняваме своите задължения, създаване на истински обяви и предоставяне на реални данни за комуникация между наематели и наемодатели. • Да опазваме нашите и Вашите права и интереси; • Да Ви предлагаме услуги, които могат да Ви интересуват, както е описано по-долу в тази Политика на поверителност; • Да представяме съдържанието на нашия Уебсайт по най-ефективния начин за Вас; • Да персонализираме използването на услугата ни (наемане/отдаване на недвижими имоти); • Да Ви изпращаме уведомления, включително относно промени в нашия набор от Общи условия.
4.2. Ние може допълнително да използваме информацията относно Вас, както допълнително е посочено в тази Политика на поверителност.

5. IP адрес и други параметри, предоставени от Вашия уеб браузър или приложение

5.1. Ние можем да събираме информация относно Вашето устройство, включително, когато са налични, Вашия IP адрес, операционна система и тип браузър, и други параметри, предоставяни, когато Вашият уеб браузър или приложение осъществят достъп до нашия Уебсайт.
5.2. Такива други параметри могат да включват, но без да се ограничават до: (i) детайли за вашите посещения, например данни за трафика, данни за местоположението и други комуникационни данни и (ii) ресурсите, до които имате достъп.
5.3. Ние можем да използваме такава информация (i) за системна администрация (ii) за статистически цели (напр. създаване на доклади на обща база със статистически данни относно браузинг действия и модели на нашите посетители) и/или (iii) за защита от измами и други защитни цели, например, ако поведението на ползване или достъпът до нашия Уебсайт от Вас или от Вашето устройство вреди на интересите или причинява някакви щети на KupiNaemi.bg.

6. Съобщения и известия

6.1 Можете да откажете или да отмените своето съгласие да получавате съобщения, обаждания или известия по всяко време: • посредством използването на специална връзка, предоставена в съобщението и/или известието • чрез свързване с нас посредством контактите, предоставени на нашия Уебсайт.
6.2 Ние си запазваме правото да избираме до кого да изпращаме съобщения и/или известия.

7. Местоположение на съхранение и обработка на данни

Данните, които събираме от Вас, се обработват и съхраняват единствено в границите на България, на подсигурени сървъри, до които имат достъп само служители на фирма Рапид Солюшънс ЕООД. Данните, които съхраняваме не се прехвърлят или предоставят на лица извън организацията.

8. Разкриване на Ваши данни

Ние можем да разкриваме и/или предоставяме Ваши лични данни на нашия собственик на капитала. Ние можем допълнително да разкриваме Вашите данни пред трети страни в съответствие с изискванията на приложимото право

9. Връзки към или от други уебсайтове

Нашият Уебсайт може понякога да съдържа връзки към или от уебсайтове на трети страни, например трети страни производители, дистрибутори, рекламодатели, доставчици на платежни услуги или платформи на социални мрежи, като например Facebook, Google или Twitter. Ако последвате връзка към тези уебсайтове, моля, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики на поверителност и че ние не поемаме каквато и да било отговорност за политиките на поверителност или за практиките, прилагани от тези трети страни. Моля проверете тези политики, преди да подавате данни към тези уебсайтове.

10. Регистрация чрез уебсайт, собственост на трета страна

Ние може да Ви предоставим възможността да се регистрирате чрез уебсайт на трета страна, по-конкретно чрез платформа на социална мрежа като Facebook. В такъв случай, вие можете да щракнете върху бутона “регистриране чрез (Facebook)” в регистрационната форма и да се впишете към уебсайт на тази трета страна. Правейки това, Вие давате Вашето съгласие за това, че Вашите лични данни (по-конкретно име, фамилия, и имейл адрес) се взимат от този уебсайт на социална мрежа и се изпращат до нас. Ако се регистрирате чрез такъв уебсайт на трета страна, моля имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики на поверителност и че ние не поемаме каквато и да било отговорност или задължение за политиките на поверителност или практиките, прилагани от трети страни. Моля проверете тези политики, преди да се регистрирате в нашия Уебсайт чрез такъв уебсайт на трета страна.

11. Достъп до информация и други права, които може да имате

11.1. Приложимите закони Ви предоставят права във връзка с Вашите лични данни. Такива права включват, но без да се ограничават до следното: • правото да изискате потвърждение от нас дали Вашите лични данни се обработват или не; • правото да изискате информация относно състоянието на обработката на Вашите лични данни; • правото да изискате информация относно източника, от който сме получили Вашите лични данни за обработка; • правото на достъп до Вашите лични данни или да видите копие от личните данни, които ние притежаваме за Вас; • правото да заявите коригиране, актуализиране или допълване на Вашите данни; • правото да откажете употребата на Вашите лични данни за маркетингови цели; • правото да отмените Вашето съгласие с тази Политика на поверителност и/или да заявите отмяна на регистрацията и изтриване от нашия Уебсайт, както е описано по-долу в следващия раздел относно отмяна на съгласието и отмяна на регистрацията; • правото за отстраняване на Вашите данни от системата, както е описано по-долу в следващия раздел относно отмяна на съгласието и отмяна на регистрацията.
11.2. Когато желаете да се възползвате от такова право, моля, адресирайте своето искане в писмен вид (имейл или подписано и датирано писмо) до нашата електронна поща, която можете да намерите тук.

12. Отмяна на Вашето съгласие; отмяна на регистрация; задържане на данни

12.1 Вие можете да оттеглите своето съгласие с тази Политика на поверителност и/или да заявите отмяна на регистрацията и изтриване от нашия Уебсайт по всяко време и без каквато и да било такса за Вас, като се свържете с нас в писмен вид (имейл е достатъчен) чрез данните за контакт, предоставени на нашия Уебсайт.
12.2 В случай че между Вас и нас не е сключена никаква сделка преди Вашата отмяна или заявление за отмяна на регистрацията, ние ще отстраним Вашите данни от системата, така че повече да няма достъп до тях.

13. Сигурност на данните

13.1. Ние се задължаваме да въведем подходящите технически и организационни мерки за да опазим сигурността на Вашите данни и да имаме възможността да спазим задълженията, предоставени в Политиката на поверителност и всички изисквания на приложимото право.
13.2. Цялата информация, която ни предоставяте, се съхранява на защитени сървъри. Всички транзакции ще бъдат криптирани.
13.3 За съжаление, преносът на информация по интернет не е напълно защитен. Въпреки че ние ще направим всичко възможно, за да защитим Вашите лични данни, ние не можем да гарантираме сигурността на Вашите данни, предавани до и от нашия Уебсайт. Всяко предаване е на Ваш собствен риск. След като получим Вашата информация, ние ще използваме стриктни процедури и мерки за сигурност, за да се опитаме да предотвратим неправомерен достъп.
13.4 Ние не носим отговорност за нанесени щети, които са извън нашия разумен контрол, включително неизправности, които могат да застрашат сигурността на сървърите, на които се съхранява базата данни, съдържаща личните данни.
13.5 Когато сме Ви предоставили (или когато Вие сте избрали) парола, която Ви дава достъп до определени части на нашия Уебсайт, Вие сте отговорни за съхраняването на конфиденциалността на тази парола. Молим Ви да не споделяте паролата с никого. Вие (само и изключително) носите пълна отговорност за споделянето на Вашите данни с трети страни.

14. Злоупотреба с лични данни

В случай че предоставим на потребителите на нашия Уебсайт възможността да публикуват съдържание или коментари, или по друг начин да подават материали за публикуване в различни части на нашия Уебсайт, ние може да не сме запознати със съдържанието на всеки коментар или рецензия показвани на нашия Уебсайт. Ние предприемаме действия на база т. нар. "уведомяване и премахване". Ако смятате, че даден коментар или рецензия, показани на нашия Уебсайт, съдържа обидно изказване, съставлява нарушение на авторско право или нарушение на други права, моля уведомете ни незабавно в писмен вид на контактите, посочени на нашия Уебсайт и, ако е възможно, предоставете материал, подкрепящ Вашето оплакване.